Xây dựng công nghiệp

Xây dựng công nghiệp

Nhà máy công nghiệp có thể được chia thành nhà công nghiệp một tầng và nhà công nghiệp nhiều tầng tùy theo loại kết cấu công trình của chúng.

Phần lớn các nhà máy trong các tòa nhà công nghiệp nhiều tầng được tìm thấy trong ngành công nghiệp nhẹ, điện tử, dụng cụ, truyền thông, y học và các ngành công nghiệp khác. Tầng của những cây như vậy nói chung không cao lắm. Thiết kế chiếu sáng của họ tương tự như thiết kế của các tòa nhà nghiên cứu khoa học và phòng thí nghiệm thông thường, và các sơ đồ chiếu sáng huỳnh quang hầu hết được áp dụng. Các nhà máy sản xuất trong gia công cơ khí, luyện kim, dệt may và các ngành công nghiệp khác nói chung là nhà công nghiệp một tầng, và theo nhu cầu sản xuất, nhiều hơn là nhà máy công nghiệp một tầng nhiều nhịp, tức là các nhà máy nhiều tầng được bố trí song song, và nhịp có thể giống hoặc khác nhau theo yêu cầu.

Trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu về mô đun xây dựng nhất định, chiều rộng (nhịp), chiều dài và chiều cao của nhà máy một tầng được xác định theo nhu cầu công nghệ. Nhịp độ B của cây: nói chung là 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36m, v.v ... Chiều dài L của cây: hàng chục mét, nhiều nhất là hàng trăm mét. Chiều cao H của cây: cây thấp thường 5-6m, cây cao có thể lên tới 30-40m, thậm chí cao hơn. Khoảng cách và chiều cao của cây là những yếu tố chính được xem xét trong thiết kế chiếu sáng của nhà máy. Ngoài ra, theo tính liên tục của sản xuất công nghiệp và nhu cầu vận chuyển sản phẩm giữa các bộ phận, hầu hết các nhà máy công nghiệp đều trang bị các loại cẩu, có trọng lượng nâng nhẹ từ 3-5 tấn và tải trọng nâng lớn hàng trăm tấn.

Thông số kỹ thuật thiết kế

Tiêu chuẩn thiết kế nhà máy công nghiệp được lập theo kết cấu của nhà máy. Việc thiết kế nhà máy dựa trên nhu cầu của quy trình công nghệ và điều kiện sản xuất mà quyết định hình thức của nhà máy.

Thông số kỹ thuật thiết kế cho nhà máy tiêu chuẩn

I. Thiết kế nhà máy công nghiệp phải thực hiện các chính sách quốc gia có liên quan, đạt công nghệ tiên tiến, hợp lý kinh tế, an toàn và ứng dụng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
II. Đặc điểm kỹ thuật này có thể áp dụng cho việc thiết kế các nhà máy công nghiệp mới xây dựng, cải tạo và mở rộng, nhưng không áp dụng cho các phòng sạch sinh học có vi khuẩn làm đối tượng kiểm soát. Không áp dụng các quy định trong tiêu chuẩn kỹ thuật này về phương tiện phòng cháy, sơ tán và chữa cháy đối với thiết kế nhà máy công nghiệp cao tầng và nhà máy công nghiệp ngầm có chiều cao công trình lớn hơn 24m.
III. Khi sử dụng công trình ban đầu để cải tạo kỹ thuật sạch, việc thiết kế nhà máy công nghiệp phải căn cứ vào yêu cầu của công nghệ sản xuất, điều chỉnh các biện pháp phù hợp với điều kiện của địa phương, xử lý khác biệt, tận dụng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có.
IV. Thiết kế nhà máy công nghiệp phải tạo điều kiện cần thiết để lắp đặt xây dựng, quản lý bảo trì, thử nghiệm và vận hành an toàn.
V. Ngoài việc thực hiện tiêu chuẩn này, thiết kế của các nhà máy công nghiệp cũng phải phù hợp với các yêu cầu liên quan của các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật quốc gia hiện hành.

101

Dự án nhà máy sản xuất

102

Dự án Kho lạnh và Chuỗi lạnh