Liên hệ chúng tôi

CONa

Địa chỉ

Thiên Tân và Vân Nam, Trung Quốc

Điện thoại

Lin Wenyong, 18008724076

(Điện thoại được sử dụng để liên lạc bằng tiếng Trung và email được sử dụng để liên lạc bằng các ngôn ngữ khác)

Wechat

lwy532129

(dành cho các quốc gia được WeChat bao phủ)

Giờ

Liên hệ: Mr. Lin

Giờ làm việc (giờ Bắc Kinh):

8:30 ~ 18:30

MUỐN LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG?

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi