Xây dựng kế hoạch cốt truyện

Mô tả ngắn:


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Giới thiệu

Việc tăng cường hướng dẫn, kiểm soát việc sử dụng đất và hoạt động xây dựng thuộc sở hữu nhà nước của các sở quy hoạch đô thị và nông thôn có thẩm quyền nhằm thúc đẩy việc sử dụng đất và các dự án xây dựng phù hợp với các mục tiêu phát triển và yêu cầu cơ bản đặt ra trong quy hoạch, đảm bảo thực hiện phát triển cân đối giữa đô thị và nông thôn, phân bố hợp lý, bảo tồn đất đai, phát triển thâm canh và bền vững.

Điều kiện lập kế hoạch:

Điều kiện lập quy hoạch là ý kiến ​​chỉ đạo, định hướng của cơ quan quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn để hướng dẫn, kiểm soát việc xây dựng đất và các công trình xây dựng theo quy hoạch chi tiết được kiểm soát.

Cơ sở lập kế hoạch:

Trong khu vực quy hoạch thành phố và thị xã để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước, trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước, bộ phận chính quyền nhân dân thành phố hoặc quận phụ trách quy hoạch đô thị và nông thôn sẽ căn cứ vào quy hoạch chi tiết theo quy định và vị trí của khu đất dự kiến ​​chuyển nhượng, mục đích sử dụng, cường độ phát triển và các điều kiện quy hoạch khác như một phần của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước.

Nội dung lập kế hoạch:

Các điều kiện quy hoạch thường bao gồm các điều kiện quy định (hạn chế), chẳng hạn như vị trí lô đất, tính chất sử dụng đất, cường độ phát triển (mật độ xây dựng, chiều cao kiểm soát công trình, tỷ lệ lô đất, tỷ lệ cây xanh, v.v.), hướng ra vào giao thông chính, bãi đậu xe và bến và các chỉ số kiểm soát cơ sở hạ tầng và công trình công cộng khác cần được cấu hình, v.v. Hướng dẫn các điều kiện, chẳng hạn như sức chứa dân số, hình thức và phong cách kiến ​​trúc, bảo vệ lịch sử và văn hóa và bảo vệ môi trường.

Điều khoản lập kế hoạch:

1. Điều kiện quy hoạch là một bộ phận không tách rời của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước, thửa đất không có điều kiện quy hoạch thì không được cấp quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước nếu không có điều kiện quy hoạch. trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước vô hiệu.

2. Khi cơ quan quy hoạch đô thị và nông thôn của chính quyền nhân dân thành phố, quận cấp Giấy phép quy hoạch đất xây dựng thì không được tự ý thay đổi điều kiện quy hoạch như một phần của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước. .

3. Đơn vị thi công có trách nhiệm thi công theo yêu cầu của điều kiện quy hoạch, nếu cần thay đổi phải làm đơn gửi Sở quy hoạch đô thị và nông thôn có thẩm quyền thuộc chính quyền nhân dân thành phố, quận.

Những điều trên chỉ áp dụng đối với Luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Quy hoạch lô đất xây dựng

35

Kế hoạch bố trí nhà máy

108

Mặt bằng 3D khu du lịch

107

Bản đồ quy hoạch Leisure Villa

109

Quy hoạch 3D khu công nghiệp


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • những sản phẩm liên quan